QUY TRÌNH LÀM VIỆC

HaTran Studio sẽ tiếp nhận các thông tin về yêu cầu cần thực hiện của bên quý khách qua E-mail hoặc qua Nhân viên Kinh doanh để tiến hành tư vấn và báo giá phù hợp với nhu cầu.

Ký kết hợp động, thỏa thuận, thanh toán cọc.

Bàn bạc ý tưởng, chuẩn bị và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể.

Tiến hành thực hiện và hoàn thiện sản phẩm.

Bàn giao thành phẩm và chỉnh sửa (nếu có).

Bàn giao thành phẩm và chỉnh sửa (nếu có).