Quay phim sự kiện sinh nhật bé Lý Mỹ Lâm

Quay phim sự kiện sinh nhật bé Phương Linh

Nhà mới và tiệc Tân gia Gia đình Thế Kiều – Thế Thiện

Demo Quay phim Sự kiện Suzuki Event

Quay phim Sự kiện Birthday Edward

Quay phim Sự kiện Khai Trương Makeup Thảo Trần

Quay phim Sự kiện Grand Opening RitaVo Sport

Quảng cáo Cửa hàng THE QUIN BAKERY

Demo Quảng cáo Doanh nghiệp Sơn mài